Soita studioon

Keskiviikko, 21.
marraskuuta
2018.
Onnittelut -
27.10.2017, 7:33 – päivitetty 27.10.2017, 11:21

Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemat liittymässä Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun

Media

Jyväskylä on hakemassa valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä valinnanvapauskokeilun laajentamiseen. Valinnanvapauskokeilua esitetään laajennettavaksi Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemille sekä Hankasalmen ja Uuraisten kuntiin.

Jyväskylässä ostopalveluna tuotetut avosairaanhoidon alueet, eli Korpilahti, Säynätsalo ja Tikkakoski, jäävät kokeilun ulkopuolelle. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelut.

Jyväskylä on parhaillaan mukana kokeilussa Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien väestöalueilla. Käynnissä olevaa kokeilua halutaan laajentaa, jotta sillä voidaan tuottaa nykyistä laajemmin tietoa maakunnalliseen ja valtakunnalliseen sote-uudistuksen valmisteluun. Laajennuksen myötä saadaan tietoa mm. siitä, miten erilaisilla alueilla asuva väestö toimii valinnanvapauskokeilussa ja syntyykö haja-asutusalueille sekä kuntakeskuksiin uutta palvelutuotantoa. Kokeilun aikana seurataan asiakkaiden valintojen perusteita, palveluiden käyttöä ja asiakastyytyväisyyttä sekä valinnanvapauden vaikutusta palveluntuottajien toimintaan.

Kokeilussa yksityisille palveluntuottajille maksetaan vuoden 2016 kustannuksiin, väestön ikärakenteeseen ja palveluiden käyttöön perustuva asiakaskohtainen kapitaatiokorvaus jokaisesta valinnan tehneestä asiakkaasta. Kapitaatiokorvaus maksetaan hankkeen aikana hankerahoitukseen sisältyvästä sopeuttamisrahasta. Kokeilu ei kasvata mukaan lähtevien kuntien menoja valittavana olevan palvelun osalta. Henkilöstöllä säilyy työsuhdeturva kokeilun aikana.

Hankasalmen perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 5.10.2017 ja Uuraisten perusturvalautakunta 12.10.2017 lähteä hakemaan Jyväskylän rinnalla valtionavustusta kokeilun laajentamiseen. Valtionavustuksen saaminen laajennukseen edellyttää, että ministeriö hyväksyy alueelta esitetyn hankehakemuksen ja -suunnitelman. Kokeilut ovat käynnissä 1.12.2017–31.12.2018. Kokeilut voivat jatkua vuonna 2019 erikseen sovittavalla tavalla. Valtionavustusta kokeilun laajentamiseen tulee hakea 31.10.2017 mennessä.

Advertisement