Soita studioon

Torstai, 17.
lokakuuta
2019.
Onnittelut -
16.5.2018, 10:15

Keski-Suomi sai 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Suomelle 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin. Rahoituksen myötä suurin osa Keski-Suomen asukkaista voi vuoden 2019 aikana valita itseään hoitavan julkisen tai yksityisen hammashoitolan. Pilotin aloittaminen edellyttää kuitenkin sitä, että maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lakipaketti hyväksytään eduskunnassa.

 

Pilotilla tehdään näkyväksi se, kuinka paljon ihmisillä on halukkuutta siirtyä hyödyntämään yksityisiä hammashoitolapalveluita. Keski-Suomessa uskotaan, että palveluiden parempi saatavuus tuo esille myös suunterveydenhuollossa tällä hetkellä olevan niin sanotun piilokysynnän.

 

- Ihmiset eivät ole päässeet julkiseen hammashoitoon riittävän nopeasti, joten he eivät ole hakeutuneet palveluihin välttämättä lainkaan. Toisaalta merkittävä osa asukkaista käyttää jo nyt omalla kustannuksellaan yksityisiä hammashoitolapalveluita. Valinnanvapaus mahdollistaa sen, että jatkossa palvelut saa julkisen rahoituksen turvin. Yksi tavoitteemme on tehdä valtakunnallisesti näkyväksi, millainen hintalappu valinnanvapaudelle suun terveydenhuollossa todellisuudessa syntyy, jotta muut maakunnat osaavat tähän varautua omassa valmistelussaan, maakunnan palvelutuotannon valmistelusta vastaava Kati Kallimo kertoo. 

 

Keski-Suomen pilotissa on mukana Wiitaunioni, Saarikka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus, Jämsä ja Kinnula ja Kuhmoinen. Kokonaisuudessaan pilotti kattaa noin 73 % maakunnan asukasluvusta. Pilotin ulkopuolelle jäi Seututerveyskeskus, Äänekoski ja Muurame.

 

Pilotissa mukana oleville kunnille ei aiheudu lisäkustannuksia valinnanvapaudesta, sillä myönnetyllä rahoituksella kompensoidaan yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneiden asiakkaiden kustannuksia. Rahoituksen myötä asiakkaiden palvelumaksut voidaan yhtenäistää siten, että ne ovat yhtenäiset riippumatta siitä, valitseeko asiakas yksityisen vai julkisen palveluntuottajan.

Advertisement