Soita studioon

Sunnuntai, 16.
helmikuuta
2020.
Onnittelut -
27.5.2016, 6:59 – päivitetty 27.5.2016, 10:54

Jyväskylä haluaa sote-uudistuksen kokeilukunnaksi

Media

Jyväskylän kaupunki hakeutuu kokeilukunnaksi sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen. Mikäli kaupunki valitaan mukaan kokeiluun, voi jyväskyläläinen ensi vuoden alusta lähtien valita haluamansa avoterveydenhuollon palvelut myös yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. 

Kustannukset asiakkaalle ovat kokeilussa täysin samat kuin julkisella sektorilla. Yksityiselle sektorille ilmoittautuneen asiakkaan kulut maksetaan kokeilun aikana hankerahoituksella. Kaupungin kustannukset osallistumisesta vahvistetaan talousarvion valmistelun yhteydessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on varannut valinnanvapauskokeiluun 10 miljoonaa euroa. Siitä merkittävin osa käytetään kokeilukunnille myönnettäviin valtionavustuksiin. 

Valinnanvapauskokeilu toteutetaan muutamassa lokakuun loppuun mennessä valittavassa kokeilukunnassa.  Kokeilun avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun.

Kokeilu on osa sote-uudistusta ja sen tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaiseen hoitoon ja palveluun pääsyn mahdollistava, asiakkaiden osallistumiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen kannustava malli.

Advertisement